danas je 4.8.2021

Input:

Nastavak potpora i radni odnosi u listopadu 2020.Online razgovor

9.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:  Samostalna umjetnica kojoj se plaćaju doprinosi iz Proračuna dobila je za ožujak-svibanj sredstva potpore prema uputama Ministarstva kulture. Vodi poslovne knjige kao samostalnu djelatnost. Od rujna nema mogućnosti rada kao profesionalna umjetnica ili pedagog. Može li umjetnica tražiti sredstva potpore za rujan-prosinac 2020. s obzirom na to da nema prihoda što dokazujemo izvatkom platnog prometa iz banke.


Odgovor 1:
Za period rujan-prosinac postoje dvije mjere HZZ i to mjera ovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja i mjera za mikropoduzetnike. Pad prometa/prihoda se dokazuje usporedbom konkretnog razdoblja 2019. s istim razdobljem 2020. godine ovisno o mjesecu za koji se podnosi zahtjev za dodjelu potpore.

Na sljedećim linkovima se nalaze svi propisani kriteriji:
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-rujan-prosinac-za-djelatnosti/
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-rujan-prosinac/

 

 

Pitanje 2: Možemo li koristit mjeru za mikropoduzetnike kao obrt s 5 radnika?


Odgovor 2:
Da, mjeru mogu koristiti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika, koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

 

 

Pitanje 3: Imamo ugostiteljski objekt. Možemo li koristiti novu potporu za rujan - prosinac ako smo radnika zaposlili 01.09.2020.?


Odgovor 3:
Ne. Za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja potpora se ne može odobriti.

 

 

Pitanje 4: Može li se radniku isplatiti primitak u oporezivom iznosu (npr. materijalna pomoć) ako je poslodavac primio potporu za očuvanje radnih mjesta? Navedeno ne predstavlja primitak koji je utvrđen Pravilnikom o porezu na dohodak. Također, isto sukladno aktima poslodavca ne predstavlja obvezu, već mogućnost.


Odgovor 4:
Svrha dodjele potpore HZZ je potpora poslodavcu za isplatu plaća radi očuvanja radnih mjesta u periodu narušene gospodarske aktivnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa. Isplata svih ostalih primitaka nema utjecaja na primljenu potporu osim ako se ne radi o poslodavcu koji zapošljava 50 i više radnika i to vezano za isplate definirane dopunom kriterija za svibanj.

Provedbena dokumentacija je dostupna na linku:

https://mjera-orm.hzz.hr/media/rboclmti/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-290520-v3.pdf

 

 

Pitanje 5: Teče li otkazni rok za vrijeme godišnjeg odmora?


Odgovor 5
: Prema članku 121. stavak 5. Zakona o radu otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i razdoblja privremene nesposobnosti za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

 

 

Pitanje 6: Može li se radnicima isplatiti jubilarna nagrada ako je poslodavac primio potporu za očuvanje radnih mjesta. Isplata jubilarne nagrade, sukladno aktima poslodavca ne predstavlja obvezu, već mogućnost?


Odgovor 6:
Potpora HZZ se odobrava poslodavcu kao potpora za isplatu plaća radi očuvanja radnih mjesta u periodu narušene gospodarske aktivnosti. Navedeno ne utječe na