danas je 17.4.2024

Input:

Naknada za vrijeme izolacije

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.2.2 Naknada za vrijeme izolacije

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Isplaćuje li se naknada za izolaciju koja ide na teret HZZO-a se prema neto isplatama odnosno trebamo li mi kao firma dostaviti R-1 za zadnjih šest mjeseci pa prema tome HZZO isplaćuje naknadu radniku ili ne trebamo? Odnosno dobivaju li svi istu naknadu za vrijeme izolacije?

Pojam izolacija znači da se osoba smješta i boravi u posebnoj sobi/prostoriji radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Isto vrijedi i za samoizolaciju, samo se termin izolacija koristi za bolesne osobe, a samoizolacija ili kućna karantena za zdrave. Izolacija je mjera izdvajanja osobe od drugih ljudi koja se primjenjuje prilikom liječenja osoba koje su bolesne i imaju simptome bolesti. Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koja se provodi temeljem odluke ministra zdravstva. Primjenjuje se na zdrave osobe (bez simptoma) koje su bile u bliskom kontaktu s oboljelim osobama COVID-19 (korona virusa) u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja ili doticaja s oboljelom osobom.

Radniku kojem je utvrđena potreba samoizolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog liječnika opće prakse je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila. U dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je