danas je 24.9.2023

Input:

Naknada za odvojeni život od obitelji

31.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom poslodavac uređuje izvorima radnog prava ( ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom). Ako u navedenim aktima nije uređeno pravo radnika na naknadu za odvojeni život od obitelji, tada radnik ne može ostvariti to svoje pravo, bez obzira što poslove radnog mjesta obavlja u mjestu rada, odnosno mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, koje je različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Pod obitelji se podrazumijeva bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.

Porezni tretman naknade za odvojeni život od obitelji

Poreznim propisima su određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se radniku naknada za odvojeni život od obitelji mogla isplatiti bez obračunavanja