danas je 2.10.2023

Input:

Naknada plaće - Članak 95. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.6 Naknada plaće – Članak 95. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće.

(2) Zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu određuje se razdoblje iz stavka 1. ovoga članka za koje se naknada isplaćuje na teret poslodavca.

(3) Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

(4) Radnik koji odbije raditi zbog neprovedenih propisanih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ima pravo na naknadu plaće za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ako za to vrijeme ne obavlja druge odgovarajuće poslove.

(5) Ako ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.


Ovim se člankom regulira pravo radnika na naknadu plaće kada zbog opravdanih razloga ne radi. Ti opravdani razlozi moraju biti, sukladno citiranom članku, određeni zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom. Uvijek kada je riječ o opravdanoj nenazočnosti na radnom mjestu, radnik nema pravo na plaću (jer nije radio), ali ima pravo na naknadu plaće temeljem ovog članka Zakona o radu, budući je njegov izostanak opravdan. Istim propisom kojim se određuju razlozi opravdane nenazočnosti, određuju se i razdoblja za koja se naknada isplaćuje na teret