danas je 24.7.2024

Input:

Najvažnije izmjene i dopune vezane uz ovrhu

8.8.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Nar. nov., br. 73/17 od 26. 07. 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (nadalje Zakon), koji  donosi izmjene i dopune na nekoliko područja. Zakon stupa na snagu 3. kolovoza 2017. godine, osim odredbi čl. 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31. i 34. st. 2. koje stupaju na snagu 1. rujna 2017. godine.

Izmjene i dopune odnose se na ovrhu vezanu uz plaću i nekretnine, te sažetak navodimo u nastavku.

  • Plaće

Čl. 21. novog Zakona mijenja se dosadašnji članak 173. st. 2. Ovršnog zakona, a vezano uz ograničenje ovrhe kada ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH (za 2017. godinu u iznosu od 5.664 kn).

 

U skladu sa novom odredbom, ako je plaća ovršenika manja od prosječne neto plaće u RH, odnosno manja od 5.664 kn, vrijedi sljedeće:

 

a)      od ovrhe je izuzet iznos od 3/4 plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće (3.776 kn).

 

Navedeno prikazujemo na sljedećem primjeru:

 

Rbr.

Neto plaća

Iznos 3/4 prosječne neto plaće

Iznos izuzet od ovrhe koji se isplaćuje ovršeniku

1.

5.500 kn

4.125 kn

3.776 kn (max 2/3 neto plaće)

2.

5.000 kn

3.750 kn

3.750 kn

3.

4.000 kn

3.000 kn

3.000 kn (ranije je bilo izuzeto 2.666, 67 kn, odnosno 2/3 plaće)

 

Stupanjem na snagu izmijenjenih odredbi Zakona dolazi od povećanja iznosa koji će se ovršeniku moći isplatiti i koji će biti izuzet iz ovrhe, uz određena ograničenja.

Stoga, prilikom izračuna iznosa izuzetog od ovrhe potrebno je voditi računa o ograničenju, jer iznos izuzet iz ovrhe ne može biti veći od 2/3 prosječne neto plaće, odnosno ne može biti veći od trenutno važećih 3.776 kn.

 

b)      ako se ovrha provodi zbog naplate tražbina s osnove:

zakonskog uzdržavanja

naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i

naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja,

od ovrhe je izuzet iznos od 1/2 neto plaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, kada je