Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Najniža mirovina za puni mirovinski staž i vrijednost boda za izračun mirovine

17.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.2 Najniža mirovina za puni mirovinski staž i vrijednost boda za izračun mirovine

Anja Juršetić, mag.iur

Odredba članka 33. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, dalje: ZOMO), a sukladno zadnjim izmjenama i dopunama ZOMO-a koje su na snagu stupile s danom 01.01.2020. godine, propisuje kako pravo na starosnu mirovinu osiguranik stječe kada napuni 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Pritom, to pravilo će se primjenjivati još idućih deset godina samo u odnosu na uvjete za starosnu mirovinu muškaraca kao osiguranika (do 01.01.2030. godine kad će se izjednačiti uvjeti za starosnu mirovinu za žene i muškarce), obzirom će žene u prijelaznom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2029. godine ostvarivati pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, tj. s nižom starosnom dobi (ali isto s 15 godina mirovinskog staža kao i muškarci), a kako je detaljno navedeno u tablici niže.

Nadalje, prema odredbi članka 90. st. 2. ZOMO-a, najniža mirovina za svaku godinu navršenog mirovinskog staža određuje se u visini od 100% aktualne vrijednosti mirovine. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) utvrđuje vrijednost najniže mirovine svake kalendarske godine od 1. siječnja i 1. srpnja, pa tako od 1. srpnja 2019. godine vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža u ovom trenutku iznosi 67,97 kn. Prema tome, na dan 01.01.2020. godine, za muškarca od 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža odnosno ženu sa 62 godine i 6 mjeseci života i također 15 godina mirovinskog staža, koji ispunjavaju osnovne uvjete za stjecanje starosne mirovine, najniža mirovina bi iznosila 1.019,55 kuna (15 god. mir. staža x 67,97 kn = 1.019,55 kn).

Za razliku od najniže mirovine, osnovna mirovina se za svaku osobu računa prema posebnoj formuli koju određuje članak 79. st. 1. ZOMO-a i to na način da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. Nadalje, sukladno st. 2. istog članka, u svotu tako izračunate mirovine uračunava se dodatak na mirovinu propisan Zakonom o dodatku na mirovine

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: