Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nagrade za radne rezultate

18.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno novoj reformi do sada je bilo da i poslodavac koji je ujedno i radnik u d.o.o. (ako nije i radnik d.o.o. onda ne može) i obrtnik mogu isplatiti 13-tu neoporezivu plaću u iznosu do 5.000,00 kn.

Prijašnja informacija: Obrtnici i isplata neoporezive nagrade: Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br 10/17, 128/17 i 106/18), čl. 35. st. 1. toč. 6., propisano je da se poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti, u smislu čl. 32. Zakona, smatraju i iznosi naknada, potpora i nagrada poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona za njih osobno, u visini i na način propisan čl. 7. Pravilnika. S obzirom da su nagrade za rezultate rada, propisane izmjenama Pravilnika iz Nar. nov., br. 106/18, obuhvaćene čl. 7. pod red. br. 32. proizlazi da bi i navedene nagrade mogle same sebi isplatiti i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (navedeno je u TEB-ovom časopisu za 12/18 na str. 215.). Nova informacija u vidu dopune (pristigla na mail) glasi: Međutim, s obzirom da se o navedenom očekuje očitovanje nadležnih tijela savjetujemo da do navedenog očitovanja osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti ne isplaćuju ove nagrade za sebe osobno.

I u nastavku nove informacije slijedi: Budući da za sada ipak nije izričito propisana mogućnost ukalkuliranja nagrade za radne rezultate, a što je omogućeno za prigodne nagrade (mogućnost neoporezive isplate u tekućoj godini i za prethodno porezno razdoblje), poslodavci ne bi mogli ukalkulirati navedenu nagradu u tekućoj godini te je isplatiti kao neoporezivu u sljedećoj godini. Molimo Vaš stručni komentar i ako ste 100% sigurni u točnost informacija da nam odgovorite:

1. Može li sebi poslodavac isplatiti 13-tu neoporezivu plaću (detalji: riječ je o d.o.o., poslodavac je član uprave, direktor i radnik poduzeća) 5.000,00 kn?

2. Može li poslodavac radniku/radnicima isplatiti neoporezivu 13-tu neoporezivu plaću 5.000,00 kn (moramo i ovo pitati, jer pristižu svakakve informacije)?

3. Može li sebi obrtnik isplatiti 13-tu neoporezivu plaću 5.000,00 kn?

Ujedno, pristižu nam informacije da su neki poduzetnici koji su zaposlenici d.o.o. i neki obrtnici sebi već isplatili nagradu za radni rezultat odnosno 13-tu neoporezivu plaću u iznosu 5.000,00 kn, jer je bilo navedeno da mogu od

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: