Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nagrada radniku za izum ostvaren na radu ili u vezi s radom i tehničko unapređenje

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.14.1 Članak

Andrea Skorin

2020.14.1.1 Nagrada radniku za izum ostvaren na radu ili u vezi s radom i tehničko unapređenje

Anja Juršetić, mag.iur.

Izum ostvaren na radu ili u vezi s radom, kao i tehničko unapređenje koje radnik predloži poslodavcu štite se Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR), dok se izum može posebno štititi patentom u okviru autorsko-pravne zaštite kao novo rješenje nekog tehničkog problema, sukladno odredbama posebnog zakona i to Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18, dalje: ZASP). ZASP tako razlikuje ulogu radnika kao autora koji zadržava najčešće samo moralna prava na patentu (ako ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ne uređuju drugačije), dok je poslodavac taj koji stječe imovinska prava vezano uz patent.

Za izum koji radnik stvori obavljajući posao za poslodavca, dakle na radu ili u vezi s radom, kao i za tehnička unapređenja koja radnik osmisli na radu ili u vezi s radom, radnik je dužan obavijestiti poslodavca, obzirom takav izum pripada poslodavcu, a radniku za isto pripada nagrada utvrđena ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, odnosno odredit će je sud ukoliko njena visina nije utvrđena niti jednim od tih dokumenata koji se primjenjuju na radni odnos tog radnika kod poslodavca. Pritom, podatke o izumu je radnik dužan čuvati kao poslovnu tajnu i ne smije ih priopćiti trećim osobama (članak 98. ZOR-a), a otkrivanje podataka o izumu predstavlja kršenje poslovne tajne i može biti ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom predviđeno kao opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

S druge strane, izum koji nastane vezano uz djelatnost poslodavca, a nije nastao na radu ili u vezi s radom, radnik je dužan obavijestiti poslodavca te mu pisano ponuditi ustupanje prava u vezi s tim izumom, o čemu se poslodavac može očitovati u roku od mjesec dana. Ukoliko poslodavac prihvati takav izum, radniku će za isto pripasti nagrada utvrđena ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, a ako njena visina nije utvrđena niti jednim od njih, primjerenu nagradu će odrediti sud. Isto tako, poslodavac se smatra pravnim sljednikom izumitelja (radnika) kad mu na temelju zakona ili ugovora o radu pripada pravo na stjecanje patenta za izum stvoren u okviru radnog odnosa izumitelja, a sukladno odredbi članka 11. Zakona o patentu (Narodne novine broj 16/20).

Na jednak način ZOR uređuje i položaj radnika koji osmisli neko tehničko unapređenje na radu ili u vezi s radom – naime, dužan je o istome obavijestiti poslodavca te, ukoliko poslodavac takvo unapređenje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: