danas je 24.7.2024

Input:

Može li umirovljenik raditi po nejednakom rasporedu radnog vremena?

18.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Smije li umirovljenik u starosnoj i prijevremenoj starosnoj mirovini (sukladno novom zakonu o zapošljavanju umirovljenika od 01.01.2019.) raditi maksimalno 4 sata dnevno ili može raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena (poslodavac se pridržava svih zakonskih odredbi glede dnevnog i tjednog odmora radnika)?

Odgovor:

Umirovljenik u starosnoj ili prijevremenoj mirovini može raditi pola radnog vremena u jednakom rasporedu radnog vremena ili nejednakom rasporedu radnog vremena pridržavajući se odredbi Zakona o radu.

 

Zakon o radu članak 66. navodi:

„(1) Radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom, odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima.
(2) Ako je radno vrijeme radnika raspoređeno u nejednakom trajanju, ono tijekom jednog razdoblja može trajati duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog, odnosno nepunog radnog vremena.

(3) Raspored radnog vremena utvrđuje se propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
(4) Ako raspored radnog vremena nije utvrđen na način iz stavka 3. ovoga članka, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom.
(5) Ako je radno vrijeme radnika nejednako raspoređeno, razdoblje takvog rasporeda ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od jedne godine, te tijekom tako utvrđenog rasporeda, radno