Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mora li se djelatniku koji odlazi na služenje zatvorske kazne dati otkaz?

13.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.17.2.6 Mora li se djelatniku koji odlazi na služenje zatvorske kazne dati otkaz?

Darko Graf, dipl.iur

Mora li se djelatniku koji odlazi na služenje zatvorske kazne po sili zakona dati otkaz ili mu se može isplaćivati plaća, npr. minimalac ? Napominjem da je riječ o privatnoj firmi i da je djelatnik član obitelji vlasnika?

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) u svom čl. 112. propisuje sve moguće pravne osnove prestanka ugovora o radu odnosno radnog odnosa. Tako su tamo navedene redom:

1. smrt radnika,

2. smrt poslodavca fizičke osobe ili prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima,

3. istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,

4. okolnost da radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore,

5. sporazum radnika i poslodavca,

6. dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad,

7. otkaz, te

8. odluka nadležnog suda.

Dakle, zatvor, pritvor pa čak niti najobičnija odsutnost radnika s radnog mjesta odnosno njegova nenazočnost na radnom mjestu nije Zakonom o radu propisana kao razlog za automatski prestanak ugovora o radu, koji postoji, odnosno koji je sklopljen i važeći između poslodavca i radnika. Zatvor odnosno pritvor spominje se u sudskoj praksi kao okolnost koja, pod određenim uvjetima, može biti valjani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu ili redoviti otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika, ali taj otkaz, kao zasebnu pravnu osnovu prestanka radnog odnosa, mora netko dati donošenjem odgovarajuće odluke o otkazu (ako je radnik u pritvoru, zatvoru ili se jednostavno ne pojavljuje na radnom mjestu, za pretpostaviti je da će to biti poslodavac kojemu nije u interesu držati radnika koji mu ne dolazi na rad. odnosno ne izvršava svoj dio obveza iz ugovora o radu). Ako poslodavac tu odluku ne donese, nema je tko drugi umjesto njega donijeti, to ne može niti sud napraviti umjesto poslodavca. Prema tome, ako

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: