danas je 24.7.2024

Input:

Mirovanje radnog odnosa kod neplaćenog dopusta

25.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, dalje u tekstu: ZOR) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

ZOR ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika.

Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već prava i obveze iz radnog odnosa miruju, ako zakonom nije drugačije određeno. To konkretno znači da se sadržaj radnog odnosa faktično ne ostvaruje, odnosno da se za vrijeme trajanja dopusta ne mogu stjecati ni prava ni obveze iz radnog odnosa. Međutim, za vrijeme dopusta zadržavaju se postojeća prava i obveze iz vremena koje je prethodilo dopustu te se ista nastavljaju nakon isteka dopusta.

Ako radnik koristi neplaćeni dopust, poslodavac može odjaviti radnika iz sustava obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, bez obzira na duljinu trajanja dopusta. U tom slučaju, radnik može sam uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje koristeći institut