danas je 28.11.2023

Input:

Minimalna plaća u 2021. godini

10.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.09.1.2 Minimalna plaća u 2021. godini

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public.

Visina minimalne plaće trebala bi omogućiti ostvarivanje gospodarskih i socijalnih interesa radnika s najnižim primanjima, a poslodavcima kvalitetnije planiranje poslovne godine, kao i jednostavnije usklađivanje s aktualnim gospodarskim kretanjima. Svrha minimalne plaće je da bude socijalni instrument održavanja egzistencijalnog minimuma radnika.

U Republici Hrvatskoj minimalna plaća uređena je Zakonom o minimalnoj plaći, a kojim se propisuje utvrđivanje iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom.

Pravo na minimalnu plaću, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. No, iznimno odredbe Zakona o minimalnoj plaći ne odnose se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima.

Naime, minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu dok se radniku koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji