danas je 10.5.2021

Input:

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaće

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1.1 Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaće

Maja Hleb, dipl.oec

1) Naknada plaće – bolovanje na teret HZZO-a

Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine” broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

Samoizolacija/izolacija i liječenje u vezi korona virusa se u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju smatra privremenom nesposobnošću za rad radnika za koju radnik ima pravo na naknadu plaće.

Naknada plaće u slučaju da je radnik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini se sukladno članku 41. stavku 1. Zakona isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u tekstu koji slijedi: HZZO) od prvog dana korištenja prava na bolovanje, odnosno od prvog dana otvaranja bolovanja zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa.

Naknada plaće zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa pripada radniku za cijelo vrijeme trajanja bolovanja za dane (sate) rada za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu, odnosno sve dok odabrani liječnik ne utvrdi da je radnik sposoban za rad.

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme izolacije/samoizolacije je prosječni iznos plaće koja je radniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je radnik radi korona virusa izoliran/samoizoliran (dan kad je bolovanje otvoreno, tj. prvi dan naveden u Izvješću o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad kojeg izdaje odabrani liječnik).

Naknada plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije iznosi 100% osnovice za obračun naknade plaće uz napomenu da najviši mjesečni iznos naknade plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije ne može iznositi više od 4.257,28 kn (proračunska osnovica koja za 2020. godinu iznosi 3.321,96 kn uvećana za 28%).

Znači, za vrijeme izolacije/samoizolacije zbog korona virusa obračun naknade plaće na teret HZZO-a obavlja se na iste osnovice i na isti način kao i kod obračuna naknada plaće na teret HZZO-a za ostale slučajeve nesposobnosti za rad koje se isplaćuju na teret fonda, samo što je u ovom slučaju potrebno voditi računa o postotku (100% kod izolacije/samoizolacije) te o tome da se zahtjev za naknadu plaće HZMO-u podnosi na pojednostavljeni (drugačiji) način od ostalih naknada plaća za vrijeme „klasičnih” bolovanja, kako je navedeno u nastavku.

2) Podnošenje zahtjeva za naknadu plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije

HZZO je dana 09.03.2020. godine na internetskoj stranici https://www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknadu-place-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/ objavio obavijest o podnošenju zahtjeva za naknadu plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije radnika u vezi korona virusa, koja se u cijelosti prenosi u nastavku:

3) Rad od kuće

Poslodavac će radnicima obračunati plaću za redovni rad u slučaju da je za vrijeme trajanja situacije u vezi korona virusa radnicima odredio rad od kuće jer se takav rad smatra radom na izdvojenom mjestu rada. U ovom slučaju nema razlike u obračunu plaće u odnosu na obračun plaće koju je poslodavac isplaćivao radnicima prije pojave korona virusa, odnosno obračun plaće je isti kao da radnik radi na uobičajenom radnom mjestu.

Predlaže se da poslodavci u Evidencijama o radnom vremenu pojedinog radnika upišu podatke o vremenu koje je radnik proveo na radu od kuće, iako ta mogućnost nije navedena u propisanom obrascu o evidenciji radnog vremena (članak 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - „Narodne novine” broj