Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje prava i zabrana noćnog rada za vrijeme trudnoće

2.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.21.2.2 Korištenje prava i zabrana noćnog rada za vrijeme trudnoće

Tomislava Furčić, dipl.iur

Nakon što je trudna radnica usmeno obavijestila poslodavca o svom stanju, podrazumijeva li se da od dana obavijesti ista počinje konzumirati prava trudnice iz čl. 65. i čl. 68. Zakona o radu? Postoji li zabrana noćnog rada trudnice, odnosno rada u razdoblju od 22 do 6 sati?

Od trenutka saznanja poslodavca za trudnoću radnice, na radnicu se odnose prava iz članka 65., 67. i 68. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19). Dakle, trudna radnica u prekovremenom radu (čl. 65.), preraspodjeli radnog vremena (čl. 67.), odnosno nejednakom rasporedu radnog vremena (čl. 68.) može raditi samo ako poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile kod prekovremenog rada.

Trudna radnica može raditi noćni rad samo ako je ona zatražila takav rad i ako je ovlašteni liječnik ocijenio da noćni rad ne ugrožava njezin život ili zdravlje kao i život ili zdravlje djeteta.

Ovdje je potrebno uputiti i na odredbe Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) kojim se uređuje sustav zaštite na radu i čija je svrha sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Sukladno odredbi članka 3. stavak 1. točka 31. Zakona o zaštiti na radu „trudna radnica” je radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku.

Stoga smo

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: