danas je 4.8.2021

Input:

Korištenje godišnjeg odmora bez odobrenja poslodavca

16.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.13.2.4 Korištenje godišnjeg odmora bez odobrenja poslodavca

Nives Baškiera, mag.iur.

Tvrtka ima preko 400 zaposlenih i praksa je da se radnici međusobno dogovore kada će na godišnji odmor i takav plan potpiše direktor. Događa se da pojedinici radnici samoinicijativno pošalju dan prije email poslodavcu da od npr. sutra počinju koristiti GO i ne čekajući odgovor poslodavca ili voditelja, jednostavno odu na godišnji. Budući da ne postoji konkretan raspored, može li radnik tako svojevoljno bez odobrenja poslodavca uzeti godišnji odmor u npr. trajanju od 7 dana i ako je odgovor negativan, predstavlja li to povredu radne obveze?

Članak 85. Zakona o radu (Narodne novine broj, 93/14,127/17, 98/19) propisano je da raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ovim Zakonom, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja. Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, koristiti kada on to želi, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju.

Dakle, poslodavac do 30. lipnja tekuće godine mora izraditi raspored korištenja godišnjeg odmora. Slijedom svega navedenog, radnici ne mogu samoinicijativno odlaziti na godišnji odmor, osobito ako uzmemo u obzir gore navedenu zakonsku odredbu kojom je propisano, između