Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Konačni vs. godišnji dohodak

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.2 Konačni vs. godišnji dohodak

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Poreznom reformom donesene su određene novosti u sustavu oporezivanja, koje su stupile na snagu 1.1.2017. godine. U skladu s člankom 12. novog Zakona o porezu na dohodak (NN 115/2016), dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju, osim kada je navedenim Zakonom drukčije uređeno. Nadalje, važna novina je podjela dohotka na dvije vrste, pa je propisano da se dohodak utvrđuje se kao:

  1. godišnji dohodak ili
  2. konačan dohodak.

Pri tome se godišnjim dohotkom smatra dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima koji se ne smatraju konačnim, dok se konačnim dohotkom smatra dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te drugim primicima koji se smatraju konačnim. Zakon propisuje i koji se sve dohodak smatra konačnim i za taj se dohodak ne podnosi porezna prijava niti se provodi posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a za njega se ne priznaju ni osobni odbici. Za dohotke koji se smatraju konačnim, tijekom godine se više ne utvrđuje predujam poreza na dohodak već konačni porez na dohodak.

Drugi dio Zakona o porezu na dohodak bavi se utvrđivanjem godišnjeg dohotka. U članku 13. Zakona određeno je da se godišnjim dohotkom smatra ukupan dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti te drugi dohodak koji se ne smatra konačnim koji porezni obveznik ostvari u poreznom razdoblju i koji se obračunava na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Člankom 60. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se godišnji porez na dohodak utvrđuje konačno na temelju godišnje porezne prijave koju je porezni obveznik dužan podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: