danas je 25.6.2021

Input:

Konačni obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u plaći za 11/2020Online razgovor

19.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Obrtnik je obveznik poreza na dobit i obračunava poduzetničku plaću u bruto iznosu od 12.500,00 kn. Obrtnik obračunava poduzetničku plaću po propisanim osnovicama i uplaćuje doprinose te porez i prirez, ali ne isplaćuje sebi neto plaću. Obrtnik je u više navrata tijekom godine bio na bolovanju. Radi li se za tog obrtnika godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada?

Odgovor 1: Da, poduzetnička plaća ima isti tretman kao i plaća zaposlenih radnika (smatra se da je obrtnik zaposlen u obrtu). Iako se neto plaća ne isplaćuje, potrebno je sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada, pod uvjetom da je poduzetnička plaća isplaćivana tijekom razdoblja od 01.01.-31.12.2020. godine, odnosno ako je isplaćena i u siječnju 2020. godine.

 

Pitanje 2: Naš radnik je dobio pravomoćno rješenje o invalidnosti 2019. godine. U studenome ove godine je invalidnost prijavljena u Poreznu upravu te je Porezna uprava u studenome 2020. godine izdala novu Poreznu karticu s upisanom invalidnom olakšicom. Za radnika ćemo sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Zanima nas priznajemo li u godišnjem obračunu poreza samo osobni odbitak ili ga trebamo uvećati za olakšicu za invalidnost?

Odgovor 2: S obzirom na to da je u Poreznu karticu olakšica za invalidnost upisana u studenome 2020. godine preporuča se da vi kao poslodavac prilikom godišnjeg obračuna poreza uzimate podatke koje imate u Poreznoj kartici, odnosno da invalidnu olakšicu obračunavate od mjeseca od kad je ona upisana u Poreznu karticu. Radnik može do 28.02.2021. godine u Poreznu upravu podnijeti Obrazac ZPP-DOH temeljem koje bi mu Porezna uprava trebala priznati invalidnu olakšicu za cijelu godinu.

 

Pitanje 3: Morat ćemo sačiniti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalno grada za 1 člana uprave i 4 radnika. Članu uprave će se nakon Božića isplatiti bonus tj. 13. plaća. Kako postupiti u ovom slučaju s članom uprave kojem ćemo nakon obavljenog godišnjeg obračuna isplatiti bonus?

Odgovor 3: Za člana uprave kojem ćete isplatiti 13. plaću nakon godišnjeg obračuna poreza, morate za člana uprave napraviti ispravak/dopunu godišnjeg obračuna te dopunu  JOPPD obrasca dostaviti u Poreznu upravu. Dopunu obrasca potrebno je dostaviti za svakog radnika kojem je naknadno isplaćen oporezivi primitak (nakon što je sačinjen godišnji obračun plaće)

 

Pitanje 4: U godišnji obračun plaće morali smo uključiti sve zaposlene radnike (10 radnika). Obračunom (ukupno za sve radnike) je ukupni obračunati porez manji od ukupno uplaćenog poreza u 2020. godini. Koje su nam mogućnosti u vezi ovako nastale razlike poreza?

Odgovor 4: U slučaju kada po godišnjem obračunu poreza nastaje preplata po ukupno obračunatim plaćama, postoje 2 mogućnosti:

- podnijeti Zahtjev za povrat poreza u Poreznu upravu

- obračunati porez na dohodak od nesamostalnog rada u plaći za idući mjesec te taj obračunati porez umanjiti za preplatu poreza po godišnjem obračunu i uplatiti samo razliku poreza na plaću za idući mjesec.

U Poreznu upravu potrebno je radi toga podnijeti SNU obrazac (Specifikacija nepovezanih uplata) te povezati JOPPS obrasce za preplaćeni porez po godišnjem obračunu s manje plaćenim porezom za plaću za idući mjesec.

 

Pitanje 5: Naš radnik ima prebivalište u općini koja je u ožujku 2020. godine mijenjala (smanjivala) stopu prireza. Kako se postupa u konkretnom slučaju?

Odgovor 5: U slučaju ovog radnika potrebno je prilikom godišnjeg obračuna primijeniti prosječnu godišnju stopu prireza. Prosječna stopa se izračunava razmjerno broju mjeseci u godini u kojim mjesecima se pojedina stopa primjenjuje.

 

Pitanje 6: Prilikom izrade godišnjeg obračuna plaće utvrdili smo da smo dvojici radnika pogrešno obračunali plaću za srpanj 2020. godine. Možemo li s godišnjim obračunom poreza ispraviti pogrešno isplaćene plaće.

Odgovor 6: Ne, godišnji obračun poreza iz plaće služi za korekcije obračunatog poreza te ravnomjernom korištenju osobnog odbitka tijekom godine. Ukupna bruto plaća (zbroj svih mjeseci koji ulaze u obračun) trebala bi biti jednaka zbroju prethodno pojedinačno obračunatih plaća.

Predlaže se prije izrade godišnjeg obračuna poreza iz plaće ispraviti plaću za srpanj, ispraviti JOPPD obrazac za srpanj te nakon toga sačiniti godišnji obračun poreza iz plaće.

 

Pitanje 7: Radnik je u našem obrtu radio od 01.08.2019. do 16.03.2020. godine, od 17.03. do 10.05.2020 godine je bio prijavljen na HZZ i nje primao plaću, a od 11.05.2020. ponovo radi kod nas u obrtu. Izrađuje li se za njega godišnji obračun poreza iz plaće?

Odgovor 7: Ne, za ovog radnika se ne radi godišnji obračun jer mu vi kao poslodavac niste obračunali doprinose i porez za svih 12 mjeseci u ovoj godini.

 

Pitanje 8: Koji je rok za izradu godišnjeg obračuna poreza iz plaće?

Odgovor 8: Godišnji obračun poreza iz plaće izrađuje se prilikom posljednje isplate plaće u 2020.