danas je 22.9.2023

Input:

Kako slati platne liste zaposlenicima?

11.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno zakonskoj obvezi poslodavac najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, mora radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni (Zakon o radu , čl. 93). Iz razloga smanjenja troškova i ubrzanja poslovnih procesa obračunske platne liste bi se slale automatski iz knjigovodsvene evidencije na službenu email adresu. Krši li ovakvim postupanjem poslodavac na bilo koji način odrebe GDPR-a vezane za zaštitu osobnih podataka zaposlenika?

Odgovor:

S obzirom da je dostava obračunskih listića plaće zakonska obveza poslodaca, kako ste i sami naveli, te se temelji na odredbama čl. 93. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), prema kojima je poslodavac dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni, pravna osnova obrade osobnih podataka radnika