danas je 24.7.2024

Input:

Kako napraviti izmjene pojedinih odredbi ugovora o radu?

3.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.13.1.1 Kako napraviti izmjene pojedinih odredbi ugovora o radu?

Ivan Vidas, mag. oec.

Ugovor o radu predstavlja temeljni institut radnog prava čijim sklapanjem nastaje radni odnos. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi. Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17, 98/19 i 151/22, dalje: ZOR) propisuje koje podatke mora sadržavati svaki ugovor o radu, odnosno propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu.

Uz osobne podatke stranaka, ugovor o radu mora sadržavati podatke o mjestu rada, nazivu posla, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, otkaznim rokovima, osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo, trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Sukladno odredbi članka 15. ZOR-a, ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora obvezno sadržavati podatke: o strankama i njihovom osobnom identifikacijskom broju te prebivalištu, odnosno sjedištu; mjestu rada, a ako zbog prirode posla ne postoji stalno ili glavno mjesto rada ili je ono promjenjivo, podatak o različitim mjestima na kojima se rad obavlja ili bi se mogao obavljati; nazivu radnog mjesta, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova; datumu sklapanja ugovora o radu i datumu početka rada; o tome sklapa li se ugovor na neodređeno ili na određeno vrijeme te o datumu prestanka ili očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme; trajanju