danas je 30.9.2023

Input:

Izvori sredstava - Članak 72.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.1 Izvori sredstava - Članak 72.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja su:

  1. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,
  2. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,
  3. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba iz članka 7. stavka 1. točaka 13., 16., 17. i 19. i članka 11. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju,
  4. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba kojima je odlukom nadležnoga suda oduzeta sloboda iz članka 7. stavka 1. točke 28. ovoga Zakona,
  5. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje drugih obveznika plaćanja doprinosa utvrđenih ovim i drugim zakonom,
  6. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
  7. prihodi iz državnog proračuna,
  8. prihodi od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih osoba, odnosno njihovih osiguravatelja u dopunskom