danas je 20.5.2024

Input:

izvanredni otkaz

29.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Radnik je na poslu uhvaćen kako pije alkohol i izmjereno mu je 1,90 promila za vrijeme radnog vremena. Poslodavac namjerava uručiti izvanredan otkaz, pa nas zanima je li kod izvanrednog otkaza potrebno prethodno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom kojeg imamo u firmi i je li treba staviti pouku o pravnom lijeku u smislu da se može obratiti poslodavcu u roku od 15 dana (zaštita prava radnika)

Odgovor:

Člankom 116. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19) propisano je da poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Nadalje, radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava