danas je 7.10.2022

Input:

Izvanredni otkaz - isplata plaća, doprinosa, do kada se isplaćuje plaća u punom iznosu?

20.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.14.1.1 Izvanredni otkaz – isplata plaća, doprinosa, do kada se isplaćuje plaća u punom iznosu?

Ivan Horvatić, univ.spec.oec.

U ovom članku želja je čitatelju približiti značenje pojma izvanredni otkaz i istovremeno omogućiti uvid u postupanje prilikom nastanka navedenih okolnosti, kao i približiti rokove vezane uz isplatu plaća u punom iznosu, kao i prava radnika koja potencijalno može ostvariti nastankom okolnosti izvanrednog otkaza.

Uz navedeno, želja je čitatelje dodatno motivirati na izučavanje Zakona o radu i zakona koji pobliže reguliraju navedenu problematiku s ciljem prikupljanja informacija koje su korisne u svakodnevnom odnosu između radnika i poslodavca.

Ugovor o radu i izvanredni otkaz ugovora o radu

Poslodavac i radnik zasnivaju radni odnos sklapanjem ugovora o radu. Takav ugovor se može sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Ako se ugovor o radu sklapa na određeno vrijeme, onda radni odnos prestaje protekom vremena na koji je ugovor sklopljen.

Mogućnost prestanka ugovora o radu je otkaz, koji može biti:

1. Redovit i

2. Izvanredan.

Za razliku od redovnog otkaza, kod izvanrednog otkaza ugovora o radu poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Kod izvanrednog otkaza je potrebno otkazati ugovor o radu u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Kada govorimo o izvanrednom otkazu radnika poslodavcu, najčešći razlog za to će biti