danas je 20.5.2024

Input:

Izračun naknade plaće radniku koji je zaposlen kod dva ili više poslodavca

11.9.2014, Izvor: iusinfo.hr
Budući da se u praksi postavilo pitanje na koji način obračunati naknadu plaće osiguraniku (radniku) koji radi ili je u zadnjih šest mjeseci prije bolovanja bio zaposlen kod dva ili više poslodavaca, u nastavku dajemo odgovor.

Prema članku 54. stavak 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13 i 137/13) naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu plaće koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kad je posebnim zakonom drukčije propisano. Prema stavku 2. istog članka podplaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se, u smislu ovoga Zakona, redovita mjesečna plaća osiguranika utvrđena u skladu s