danas je 24.7.2024

Input:

Izmjene Zakona o radu od 01. siječnja 2023. godine

24.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Sukladno čl. 12. st. 4. s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Je li s radnikom s kojim imamo tijekom 2022. godine sklopljena 4 uzastopna ugovora (aneksa) o radu, smijemo sklopiti novi ugovor (aneks) do lipnja 2024. godine kada mu istječe zakonski rok od 3 godine? Dakle, je li se maksimalna 3 ugovora računaju od stupanja na snagu izmjena ili se računa ukupan broj ugovora (aneksa)?

Odgovor 1: Ukoliko posljednji ugovor na određeno nije istekao prije 01.01.2023. godine, onda se primjenjuje stari zakon i razdoblje od 3 godine se računa od prvog ugovora. Ukoliko je posljednji ugovor istekao prije 01.01.2023. godine, tada se primjenjuje novi Zakon i 3 ugovora se računaju od stupanja na snagu novog Zakona.

Pitanje 2: Koliko sam shvatila iz vašeg odgovora o mogućem broju uzastopnih ugovora na određeno: ako je radniku drugi uzastopni ugovor na određeno istekao 31.12.2022. godine, onda iza 01.01.2023. godine može sklopiti još 3 uzastopna ugovora na određeno? Ako je radniku drugi uzastopni ugovor na određeno ističe 31.01.2023. godine, onda također može sklopiti još 3 uzastopna ugovora na određeno?

Odgovor 2: Ne, u drugom slučaju se primjenjuje stari Zakon prema kojemu se razdoblje od tri godine računa od prvog ugovora o radu.

Pitanje 3: Koji bi bio objektivan razlog Poslodavca koji bi Vi naveli kao primjer da radniku odbije sklapanje ugovora o radu na neodređeno?

Odgovor 3: Npr. otkazivanje velike narudžbe ili većeg posla koji može znatno utjecati na poslovanje poslodavca, raskid nekog postojećeg ugovora koji je poslodavcu donosio znatan dio prihoda itd.

Pitanje 4: Pitanje je vezano uz članak 94. stavak 1. važećeg Zakona o radu. Kolektivnim ugovorom za zaposlene kod poslodavca su propisana uvećanja plaće za rad nedjeljom za 35%, sada moramo primijeniti povećanje od 50% koje garantira Zakon. Prema kolektivnom ugovoru, kod obračuna plaće, tj. izračuna iznosa povećanja, postotak uvećanja računa se na osnovnu plaću bez stalnog dodatka (minuli rad, 0,5% po godini staža). Dakle, osnovna plaća je umnožak koeficijenta, osnovice i dodatka za staž (0,5%), ali uvećanja se računaju na osnovnu plaću bez dodatka na staž. Je li isti takav način obračuna možemo primijeniti i na uvećanje za rad nedjeljom na koje obvezuje Zakon o radu, ili je zakon predvidio neki drugi način izračuna koji je obvezan?

Odgovor 4: Može se primijeniti takav način obračuna. Zakon nije predvidio drugi obvezan način obračuna.

Pitanje 5: Molim Vas odgovor na pitanje je li od 01.01.2023. godine obavezno isplatiti radniku dodatak od 50 % za rad nedjeljom ili to može biti i više?

Odgovor 5: Zakon o radu propisuje da povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 %. Dakle, može biti i više od 50%.

Pitanje 6: Molim pojašnjenje čl.39. u smislu da li se mogu zbrajati dodaci za prekovremeni rad i rad nedjeljom tako da u našem konkretnom slučaju prekovremeni rad je 50%, a rad nedjeljom je 30% i kad se to zbroji rad nedjeljom je 80% više plaćen. Da li je to ureu u smislu čl. 39. st.1. točke (1) gdje je propisano da rad nedjeljom ne može biti manje od 50%?

Odgovor 7: Pretpostavljam da se pitanje odnosi na čl. 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odnosno članak 94. Zakona o radu. Dodatak za prekovremeni rad i dodatak za rad nedjeljom su odvojene kategorije, ne zbrajaju se nego je potrebno definirati dodatak za rad nedjeljom pri čemu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50%.

Pitanje 8: Kod obveze objave kolektivnog ugovora iz čl. 202. Zakona o radu. Znači li to da kolektivni ugovor mora biti stalno objavljen ili da mora biti javno objavljen po donošenju, što je konkretno kod poslodavca učinjeno objavom na oglasnoj ploči na kojoj se objavljuju svi akti.

Odgovor 8: To znači da kolektivni ugovor mora biti objavljen nakon donošenja ili promjene na način da bude dostupan radnicima na uvid. Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o razini njegove primjene, objavljuje