danas je 20.5.2024

Input:

Izmjena Zakona o doprinosima - Porezna reforma 2018.

15.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima predviđeno je sljedeće:

  • ukida se doprinos za zapošljavanje 1,7%
  • ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5%
  • povećava se doprinos za zdravstveno osiguranje na 16,5%
  • propisuje se minimalna godišnja osnovica za obračun doprinosa člana uprave (koji nije osiguran kao član uprave na HZMO) kao 0,65 prosječne bruto plaće x 12 mjeseci (odnosno razmjerno razdoblju obnašanja funkcije člana uprave,