danas je 24.7.2024

Input:

Izmjena ugovora prilikom izmjene koeficjenata za obračun plaće

13.7.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Plaća zaposlenih u našoj ustanovi određena je kao umnožak osnovice za obračun plaće, dodataka na radni staž te koeficijenta radnog mjesta koji je utvrđen Odlukom o koeficijentima za obračun plaće. Navedeni koeficijent određen je i u ugovoru o radu, sukladno naprijed navedenoj odluci o koeficijentima. Je li potrebno navoditi koeficijente i u ugovoru o radu ili je dovoljno uputiti na odluku o koeficijentima u kojoj su navedeni svi koeficijenti sa pripadajućim radnim mjestima? Ukoliko se u ugovoru o radu samo uputi na drugi akt, je li potrebno sklapati aneks ugovora/novi ugovor kada dođe do promjene odluke o koeficijentima na način koji je povoljniji za radnika, obzirom da pretpostavljamo da se kod promjene na nepovoljniji način svakako mora mijenjati ili sklapati novi ugovor o radu? Kod sklapanja novog ugovora iz razloga promjene koeficijenata, a