danas je 2.10.2023

Input:

Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini - Članak 93. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.4 Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini – Članak 93. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

(3) Obračuni iz stavka 2. ovoga članka su ovršne isprave.

(4) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj obračuna iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.


Ovim su člankom propisane obveze poslodavca u dvije situacije: u prvoj, kada je poslodavac radniku isplatio plaću, naknadu plaće ili otpremninu, obveza je poslodavca dostaviti radniku obračun iz kojega je vidljivo kako je utvrdio iznose isplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i to najkasnije 15 (petnaest) dana od dana isplate te plaće, naknade plaće ili otpremnine, te u drugoj situaciji, kada poslodavac nije radniku isplatio plaću, naknadu plaće ili otpremninu, njegova je obveza dostaviti