danas je 2.10.2023

Input:

Isplata plaće i naknade plaće - Članak 92. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.3 Isplata plaće i naknade plaće – Članak 92. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.

(2) Plaća i naknada plaće isplaćuju se u novcu.

(3) Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

(4) Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona, plaća i naknada plaće u bruto iznosu.


Odredbe citiranog čl. 92. Zakona u cijelosti sadržajno odgovaraju odredbama čl. 84. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13). Ovim je člankom regulirano pravo radnika na plaću. Sklapanjem ugovora o radu radnik se obvezuje u radnom odnosu osobno obavljati određene poslove za poslodavca, a poslodavac se obvezuje radniku osigurati