danas je 17.4.2024

Input:

Isplata plaće i plaće u naravi

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.2 Isplata plaće i plaće u naravi

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Osim u novcu, plaća se može isplatiti i u naravi. Svaki primitak koji ostvari fizička osoba od poduzeća ili obrta smatra se oporezivim primitkom (plaća u naravi). Primitak u naravi označava primitak usluga ili dobara bez naknade. Plaća u naravi važan je alat za menadžere ljudskih resursa koji će razmatrati koje beneficije ponuditi zaposlenicima. Isto tako, direktori financija ili manjih poduzeća kroz plaću u naravi će možda željeti bolje iskoristiti resurse koje poduzeće ima na raspolaganju. Zato je ključno dobro poznavati zakonsku regulativu oko ovog pitanja.

Člankom 21. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22), propisani su primitci koji se smatraju plaćom (primitcima po osnovi nesamostalnog rada). Točkom 3. navedenog članka određeno je da se, između ostalog, plaćom smatraju i primici u naravi, koji se odnose na korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjelu ili opcijsku kupnju vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.

U trgovačkim društvima kao dio dugotrajne materijalne imovine često se nalaze osobni automobili koji se upotrebljavaju za osobni prijevoz ili isključivo za djelatnosti koje obavljaju osobnim automobilima, kao što su npr. iznajmljivanje osobnih automobila, taksi-služba, prijevoz osoba i sl. Kada Uprava društva donese odluku o nabavci novog službenog automobila potrebno je također razmotriti načine na koji će isti biti nabavljen, a sve u svrhu što bolje porezne optimizacije.

Nadalje, ako se službeni automobil nabavlja za učestala poslovna putovanja ili pak lokalnu poslovnu upotrebu, račun isplativosti izgleda drugačije nego ako se nabavlja automobil da bi se zaposlenici ili direktori u njemu vozili za