danas je 20.5.2024

Input:

Isplata plaće i plaće u naravi

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.2 Isplata plaće i plaće u naravi

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Člankom 21. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, propisani su primitci koji se smatraju plaćom (primitcima po osnovi nesamostalnog rada). Točkom 3. navedenog članka određeno je da se, između ostalog, plaćom smatraju i primitci u naravi, koji se odnose na korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjelu ili opcijsku kupnju vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada. U nastavku će se prikazati obračun primitka u naravi po osnovi korištenja prijevoznog sredstva.

U trgovačkim društvima kao dio dugotrajne materijalne imovine često se nalaze osobni automobili koji se upotrebljavaju za osobni prijevoz ili isključivo za djelatnosti koje obavljaju osobnim automobilima, kao što su npr. iznajmljivanje osobnih automobila, taksi-služba, prijevoz osoba i sl. Kada Uprava društva donese odluku o nabavci novog službenog automobila potrebno je također razmotriti načine na koji će isti biti nabavljen, a sve u svrhu što bolje porezne optimizacije. Nadalje, ako se službeni automobil nabavlja za učestala poslovna putovanja ili pak lokalnu poslovnu upotrebu, račun isplativosti izgleda drugačije nego ako se nabavlja automobil da bi se zaposlenici ili direktori u njemu vozili za svoje privatne potrebe. Način nabavke službenog automobila može biti:

- dugoročni najam,

- kupnja sredstvima poduzeća ili financiranje kupnje iz kredita, ili

- temeljem financijskog ili operativnog leasinga.

Operativni leasing primatelju leasinga pruža mogućnost korištenja objekta leasinga na ugovoreno razdoblje. Za korištenje objekta leasinga plaća se određena naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta. U operativnom leasingu