Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Isplaćivanje putnog naloga u stranoj valuti

9.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.24.2.4 Isplaćivanje putnog naloga u stranoj valuti

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Može li se putni nalog ispuniti u valuti euro za službeni put u Njemačku?

I može li se isti  isplatiti radniku u eurima? Ako se može isplatiti u eurima, mora li se isplatiti iz devizne blagajne ili može uplatom radniku na njegov devizni račun? Koji propis regulira navedeno, ako je isto dozvoljeno?

Putni nalog se može ispuniti u stranoj valuti, no knjiženje se mora provesti u nacionalnoj valuti prema odgovarajućem tečaju za hrvatsku kunu radi čega se uz stranu valutu na putnom nalogu moraju napisati hrvatske kune. Naknada troškova nastala službenim putovanjem se može isplatiti u stranoj valuti iz devizne blagajne ili na devizni bankovni račun radnika.

Zakon o porezu na dohodak članak 9., stavak 1., točka 11. navodi:

„Porez na dohodak ne plaća se na:

11. primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. ovoga Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. ovoga Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa”

Pravilnik o porezu na dohodak članak 92, stavak 3., točka 5. navodi:

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatu izvršiti i u gotovu novcu i to za:

5. primitke na koje se u skladu s člankom 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, osim:

5.1. primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima

5.2. stipendija učenicima i studentima koje se isplaćuju za vrijeme njihova redovnog školovanja, a koje se do propisanog iznosa ne smatraju drugim dohotkom te stipendija koje služe za pokriće troškova iz članka 6.​ stavka 3. ovoga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta

5.3. športskih stipendija, nagrada za športska ostvarenja i naknada športašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa

5.4. nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak​

5.5. troškovi smještaja i prehrane radnika iz članka 7. stavka 2. r.br. 34. i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: