danas je 15.8.2022

Input:

Isključenje s rada

9.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.09.1.1 Isključenje s rada

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Najčešća i najsloženija industrijska akcija radnika i njihovih sindikata je štrajk kojega sindikati provode u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova te zbog neisplate plaće, odnosno naknada plaće, ako nisu isplaćena do dana dospijeća. Štrajk može biti posljedica spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora.

Članak 205. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZOR) određuje da štrajk sindikati provode u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova te zbog neisplate plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćene do dana dospijeća.

Također, štrajk može biti posljedica spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora u tom slučaju provode ga tzv. reprezentativni sindikati, odnosno sindikati kojima je u skladu s posebnim propisom utvrđena reprezentativnost za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora i koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora.

Nadalje, kada započne štrajk, poslodavac sukladno članku 213. ZOR ima pravo isključiti određeni broj radnika s rada. Pri tome mora poštivati nekoliko uvjeta.