danas je 29.2.2024

Input:

Invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad

3.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.22.2.2 Invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Rješenjem iz 2007. godine se "hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku prava na naknadu plaće za vrijeme nezaposlenosti, priznatu na temelju invalidnosti i preostale radne sposobnosti, zbog uzroka (100%) nastalog kao neposredna posljedica u obrani prevodi se to pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobosti za rad. Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 01.01.2019. takva osoba može raditi do 3,5 sata dnevno. Međutim u komunikaciji s HZMO smo dobili informaciju da ukoliko takva osoba osnuje OPG – da se i OPG tretira kao rad do 3,5 sati dnevno i njemu se mirovina ne umanjuje niti obustavlja. Je li točna informacija i kako to možemo provjeriti? Mirovina je utvrđena po službenoj dužnosti prema članku 153. ZOPHBDR-a.

Iz upita zaključujemo kako je osoba u statusu umirovljenika, tj. korisnika invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno