danas je 29.9.2023

Input:

Evidencija radnog vremena

26.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.12.2.2 Evidencija radnog vremena

mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Kako u evidenciji radnoga vremena točno prikazati slijedeći slučaj:

Djelatnik ima definirano redovno radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati. U četvrtak 18.05. je dobio nalog za službeni put sa službenim vozilom. Istog dana je bio redovno prisutan na poslu i odradio svih 8 sati. Isti dan 18.05. je krenuo na službeni put u 17:00 sati. Sa puta se vratio 20.05. u