danas je 24.7.2024

Input:

EU plava karta

10.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 133/20., 114/22., 151/22.) propisana je mogućnost visokokvalificiranih radnika tzv. trećih zemalja (država koje nisu države članice EGP-a niti Švicarske Konfederacije) da u postupku koji je pojednostavljen u usporedbi s uobičajenim postupkom izdavanja dozvole za boravak i rad, ishode tzv. „EU plavu kartu“ koja predstavlja dozvolu za boravak i rad na području Republike Hrvatske. Visokokvalificiranim radnikom smatra se državljanin treće zemlje koji je u Republici Hrvatskoj zaposlen sukladno posebnim propisima kojima se uređuju radnopravni odnosi (Zakon o radu), za taj rad je plaćen i ima potrebnu, odnosno odgovarajuću i posebnu stručnost koja se stječe završetkom studijskih programa na visokom učilištu. Zahtjev za izdavanjem EU plave karte može podnijeti stranac osobno ili njegov poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kod kojega će stranac raditi, a podnosi se u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj prema mjestu boravka stranca odnosno sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje. Kako bi EU plava karta mogla biti izdana, stranac prvenstveno mora udovoljavati uvjetima za odobrenje privremenog boravka, što konkretno znači da mora:

  1. dokazati svrhu privremenog boravka (pri čemu je jedna od propisanih svrha i rad odnosno rad upućenog radnika, pa će radi toga svome zahtjevu priložiti ugovor o radu za obavljanje visokokvalificiranih poslova za drugu osobu i pod njezinim vodstvom, u trajanju od najmanje godinu dana, koji