danas je 24.7.2024

Input:

Druge osigurane osobe - Članak 13.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.7 Druge osigurane osobe - Članak 13.

dipl. iur. Morana Krušarovski


  • Osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih člancima 7. do 12. i člancima 14. i 15. ovoga