danas je 19.6.2024

Input:

Dostava dokaza u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

7.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.15.1.2 Dostava dokaza u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Zadnjim izmjenama Zakona o radu u nacionalno zakonodavstvo implementirane su dvije važne europske direktive: Direktiva (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi te Direktiva (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji.

Direktivom (EU) 2019/1158 osigurava se provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada, kao i postupanje prema njima na radnome mjestu. Usto, radnicima koji su roditelji ili moraju skrbiti o drugima omogućuje se da bolje usklade svoje poslovne i skrbničke obveze s radnim obvezama koristeći se novouvedenim institutima o kojima će biti riječ u nastavku