Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca prema odredbama Zakona o radu

21.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.24.1.1 Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca prema odredbama Zakona o radu

Alan Vajda, mag. Iur

Navedenim člankom dajemo prikaz dopunskog rada kod drugog poslodavca što je omogućeno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19).

Odredbom članak 61. Zakona o radu 2014. godine uvedena je značajna novost u radno zakonodavstvo Republike Hrvatske na način da radnik koji radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je taj poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost kako bi on nakon dobivene suglasnosti mogao sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem.

Međutim, trenutno važeći Zakon o radu ne propisuje nikakva posebna ograničenja što se tiče načina dnevnog rasporeda tih osam sati pa poslodavac može radniku urediti raspored radnog vremena prema kojem će svih osam sati odraditi u jednom danu ili može te sate rasporediti na više dana u tjednu.

Prijava o početku osiguranja kod drugog poslodavca

Drugi poslodavac kod kojeg radnik obavlja dopunski rad, dužan je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada radnika.

Međutim, napominjemo da je zbog specifičnosti e-prijave Hrvatskom zavoda za mirovinsko osiguranje poslodavac dužan slijediti upute i opcije koje su ponuđene. Naime, navedena e-prijava funkcionira

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: