danas je 15.8.2022

Input:

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2022.

3.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.15.1.1 Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2022.

Ivan Horvatić, univ.spec.oec.

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba, a određen je Zakonom o doplatku za djecu (Narodne novine, br. 94/2001, 138/2006, 107/2007, 37/2008, 61/2011, 112/2012, 82/2015, 58/2018; dalje u tekstu: Zakon), radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Zakonom su određeni korisnici doplatka za djecu i djeca kojima pripada doplatak, stjecanje prava na doplatak za djecu i visina doplatka, ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu. Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvarivati. Zakonom je izričito propisano da doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim po sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak.

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu HZMO-a na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva ili putem e-Usluga HZMO-a.

Zakon pripisuje sljedeće uvjete za stjecanje prava na doplatak za djecu:

1. da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva,

2. da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske,

3. da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice (dohodovni