danas je 24.7.2024

Input:

Dohodak od kapitala

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.6 Dohodak od kapitala

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi:

kamata,

izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja,

kapitalnih dobitaka,

dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica,

dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu?

a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.

Razlikujemo porez na dobit kojeg je poduzeće dužno platiti svake godine na dobit iz poslovanja usklađenu za porezne iznimke te porez i prirez na porez na dohodak kojeg je poduzeće dužno ustegnuti od isplate dobiti vlasniku.

Poduzeća s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna plaćaju porez na dobit po stopi od 10%, a ona s prihodom iznad te granice po stopi od 18%.  Stopa poreza na dohodak od kapitala iznosi 10%, a na ovaj porez plaća se i prirez ovisno o prebivalištu primatelja.