danas je 20.6.2024

Input:

Dodatni rad radnika nakon izmjena Zakona o radu

17.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.14.1.1 Dodatni rad radnika nakon izmjena Zakona o radu

Ivan Vidas, mag. oec.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022, godine, institut dodatnog rada radnika izdvojen je kao poseban institut te je nomotehnički i sadržajno dopunjen u odnosu na prije važeći Zakon o radu.

Radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca (u daljnjem tekstu: matični poslodavac), odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca.

Ugovorom o dodatnom radu ne smije se ugovoriti radno vrijeme u trajanju dužem od osam sati tjedno. Ako je raspored radnog vremena u dodatnom radu utvrđen kao nejednaki, tjedno radno vrijeme u dodatnom radu smije biti duže od osam sati tjedno, ali ne duže od 16 sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad kada je takav rad dopušten Zakonom o radu.

Ako je radno vrijeme iz ugovora o dodatnom radu nejednako raspoređeno, razdoblje takvog rasporeda ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od jedne godine te tijekom tako utvrđenog rasporeda radno vrijeme mora odgovarati radnikovu ugovorenom radnom vremenu.

Nadalje, ako je radno vrijeme iz ugovora o dodatnom radu nejednako raspoređeno, radnik u dodatnom radu u svakom razdoblju od četiri uzastopna mjeseca ne smije raditi duže od prosječno osam sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad.

S radnikom koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s