danas je 17.4.2024

Input:

Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika - Članak 11.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.5 Djeca do 18. godine života i članovi obitelji osiguranika - Članak 11.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Supružnik razvodom braka zadržava status osigurane osobe Zavoda kao član obitelji supružnika od kojeg se razveo:

  1. ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje, dok traje uzdržavanje,
  2. ako je u vrijeme razvoda braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom osiguranju,
  3. ako su mu sudskom odlukom o razvodu braka djeca povjerena na čuvanje i odgoj, pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti sudske odluke, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugoj osnovi.

(2) Osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka zadržavaju status osigurane osobe kao članovi obitelji i po prestanku uzdržavanja pod uvjetom da se prijave Zavodu u roku