danas je 17.4.2024

Input:

Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme - Članak 118. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.7 Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme – Članak 118. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom.


Odredba citiranog članka u cijelosti odgovara odredbi čl. 110. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim je člankom ostavljena mogućnost ugovornim stranama da ugovore (predvide) mogućnosti redovitog otkazivanja ugovora o radu na određeno vrijeme, bez obzira na pravnu narav toga ugovora (ugovor sa završnim rokom), čije je bitno svojstvo da prestaje istekom roka na koji je sklopljen, bez potrebe da ga se otkazuje. Ugovor na određeno vrijeme trebao