danas je 20.6.2024

Input:

Članak 49.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

14.4 Članak 49.

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u sudski registar kao likvidatori trgovačkog društva u likvidaciji