danas je 29.9.2023

Input:

Članak 49.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

14.4 Članak 49.

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u sudski registar kao likvidatori trgovačkog društva u likvidaciji mogu