danas je 24.7.2024

Input:

Članak 18. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.2.1 Članak 18. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Osobe kojima je prestalo obvezno mirovinsko osiguranje mogu se osigurati na produženo osiguranje ako od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od dvanaest mjeseci i ako podnesu prijavu osiguranja u tom roku.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati na produženo osiguranje za vrijeme:

  1. neplaćenog dopusta
  2. mirovanja radnog odnosa dok dijete ne navrši tri godine života
  3. stručnog usavršavanja ili specijalizacije nakon prestanka ugovora o radu, službe, odnosno obavljanja djelatnosti
  4. nezaposlenosti nakon prestanka osiguranja
  5. privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti
  6. zaposlenja u inozemstvu u međunarodnim i drugim organizacijama na osnovi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, odnosno kod stranog poslodavca, ako za to vrijeme nije obvezno osigurana u Republici Hrvatskoj, odnosno ako uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno
  7. boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika na radu u inozemstvu
  8. nezaposlenosti