danas je 19.6.2024

Input:

Bolovanje radi izolacije ili karantene s konkretnim primjerom i izgledom JOPPD obrasca

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1 Bolovanje radi izolacije ili karantene s konkretnim primjerom i izgledom JOPPD obrasca

Vesna Varšava, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec.

U skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, između ostalog i ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (uzrok privremene nesposobnosti D0 - Izolacija). Po tom uzroku privremene nesposobnosti utvrđuje se privremena nesposobnost osiguraniku zbog kontakta sa sumnjom, vjerojatnim ili potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, a koji nema simptome bolesti ili kojem zaraza virusom nije potvrđena pozitivnim testom.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 - Izolacija isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) i osobno podnesenog zahtjeva osiguranika koji osiguranik podnosi neposredno HZZO-u.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa,