danas je 24.7.2024

Input:

Bolovanje izaslanih radnika - Ugovorne države

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.2 Bolovanje izaslanih radnika - Ugovorne države

mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur.

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, na snazi su ostali međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju kojima je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite koje je Republika Hrvatska sklopila s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Makedonijom i Turskom. Radnici upućeni na privremeni rad iz jedne u drugu državu ugovornicu, u drugoj državi ugovornici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu koji je utvrđen pojedinim ugovorom, a na teret svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja. U slučaju da upućeni radnik, za vrijeme rada na području druge države ugovornice postane privremeno nesposoban za rad, on ostvaruje pravo na naknadu plaće prema propisima svoje matične države.

Hrvatski radnici upućeni na privremeni rad u ugovorne države

Radnik, osiguranik HZZO-a, kojega je poslodavac sa sjedištem u Hrvatskoj uputio na privremeni rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u jednu od ugovornih država, zdravstvenu zaštitu u ugovornoj državi ostvaruje na teret HZZO-a pod uvjetom da je poslodavac radnika u HZZO-u proveo uredan postupak prijave upućivanja radnika. Nakon provedene prijave, HZZO će radniku izdati ugovorenu potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Po dolasku u mjesto boravka radnik se treba