danas je 24.7.2024

Input:

Bolovanje izaslanih radnika - Treće države

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.3 Bolovanje izaslanih radnika – Treće države

mr.sc. Renata Turčinov, dipl. iur.

Trećim državama nazivaju se države koje nisu članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarske, a niti s njima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite.

Hrvatski osiguranici u neugovornim državama

Radnik, osiguranik HZZO-a, kojega je poslodavac sa sjedištem u Hrvatskoj uputio na privremeni rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treću državu, zdravstvenu zaštitu u trećoj državi ostvaruje na teret HZZO-a pod uvjetom da je poslodavac radnika u HZZO-u proveo uredan postupak prijave. Nakon prijave boravka radnika