danas je 4.8.2021

Input:

Agencije za privremeno zapošljavanje radnika

25.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.1.3 Agencije za privremeno zapošljavanje radnika

Anja Juršetić, mag.iur., Jelena Nađ, mag.iur.

Kada govorimo o aktualnom trendu privremenog zapošljavanja putem agencija, zapravo govorimo o složenom trostranom radnom odnosu koji se sastoji od agencije - poslodavca, ustupljenog radnika te korisnika. Naime, sukladno čl. 44. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR obavljanje poslova. Dakle, ustupljeni radnik je radnik kojega agencija - poslodavac zapošljava radi ustupanja korisniku za kojeg ustupljeni radnik obavlja posao.

Sukladno odredbama ZOR-a, agencija mora biti registrirana prema posebnom propisu (osnivač se može odlučiti na otvaranje agencije kao trgovačkog društva ili obrta) te upisana u Evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje ministarstva nadležnog za rad. Da bi se agenciji odobrio upis u Evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje, ista mora biti registrirana na način da joj je ustupanje radnika jedina registrirana djelatnost, uz iznimku da agencija može obavljati i druge djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ukoliko za to posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu. Nakon ishođenja upisa u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu s brojem i datumom upisa u evidenciju, a koji je agencija pak dužna koristiti u pravnom prometu i svom poslovanju (npr. na ugovorima, dopisima i sl.).

Ono što je izuzetno bitno napomenuti jest da agencija ne smije naplatiti radniku naknadu za njegovo ustupanje korisniku. Agencija je u odnosu prema radniku dužna predati mu ugovor o radu ili tzv. uputnicu, upoznavati radnika s opasnostima na radu, osposobiti ga